CultureMode

Ann fè konesans ak Angélique FRANÇOIS ki se Miss International Haiti 2022

Ann fè konesans ak Angélique FRANÇOIS ki se Miss International Haiti 2022

Reina del café Haïti 2022, Miss international Haiti 2022, mannken, Angélique se fondatris epi prezidant yon òganizasyon sosyal ki rele “The Reach One to be Won Foundation”. Yon fanm an plis k ap briye nan milye sosyal la ak lòt sektè. Rale chèz ou vinn li koze sou nègès sila.

Angélique François

“Mwen se Angélique FRANÇOIS, mwen te toujou vle vinn yon doktè. Pou kounya mwen aplike nan lekòl pou vin yon asistan doktè, mwen ap tann pou yo aksepte mwen. Mwen gradye ak yon B.A. Degree nan Syans Lasante. Kòm yon ansyen elèv nan Florida Atlantic University, mwen gradye kòm yon elèv-atlèt. Mwen te kòmanse karyè mwen kòm yon atlèt konpetisyon nan nivo ki pi wo. Aprè m te reyisi plis pase 20 meday ak rekonesans. Mwen te fè fas ak yon aksidan ki te mete fen nan karyè sa. Mwen te oblije jwenn pwochen aktivite ki te akonpli etik travay mwen. Mwen te toujou gen gwo ladrès lidèchip e mwen te aprann kijan vwa mwen pwisan byen bonè. Mwen te kòmanse espektak kòm yon plezi jiskaske pita mwen te aprann ke se te kado mwen. Anplis de sa, mwen te fleri nan yon nouvo karyè kòm yon mannequin pwofesyonèl. Mwen te mache sou pi gwo pis yo tankou Miami Swim Week pa egzanp, mwen sou kouvèti Magazin tankou Chazon Magazine. Mwen te kòmanse reprezante Ayiti nan entènasyonal la kòm Reina del Café Haïti 2022 epi mwen pral kontinye reprezante peyi m kòm Miss International Haiti 2022.

Jis kounye a, ki pi gwo siksè Angélique ?

“Mwen poko reyalize pi gwo siksè m. M ap travay toujou e m ap prepare m pou mega siksè m. Men m rekonesans pou eksplwa mwen fè deja : “The Reach One To Be Won Foundation” pou jèn nou yo, se yon òganizasyon ki gen pou devwa bay bous detid, finanse edikasyon yo epi mete kèk pwogram a dispozisyon yo pou yon pi bon oryantasyon, pou ede yo atenn objektif yo. Epi Miss International Haiti ki se premye gwo konkou m pral patisipe e m santi m gen chans pou yon bèl istwa ak Ayiti”.

Kòman antouraj li sipòte l sou wout sila ?

“Fanmi m ak zanmi m se te pi gran e premye sipòtè m. Yo te kwè nan mwen anvan mwen te kwè nan tèt mwen. Paran m yo, sitou manman m, te leve m pou yo fyè de moun mwen ye kounye a paske yo konn kote nou soti”.

Miss International Haiti se setyèm tit Angélique pou tout karyè li e dezyèm tit entènasyonal li. Motivasyon li soti nan tout sipò li jwenn nan men fanatik, fanmi, ak zanmi l yo. “Lè tout moun gade mwen yo wè tèt yo”. Li kontinye pou l di : “andeyò tout patwon mwen yo, mwen gen yon direktè etonan ki rele Chris Puesan, li konnen potansyèl mwen epi depi lè nou rankontre li te toujou jwenn fason pou mete m nan yon pozisyon pou m reyisi”.

——————-

Belide Magazine vle rive lakay ou, nan biwo w, kèlke swa kote w ye… N ap envite w ranpli fòm sa ; sa ap ede nou pi byen nan desizyon sila e gide nou, klike sou lyen sa : https://form.jotform.com/222097598158065


Angélique François

Koman li konsevwa kritik li resevwa ?

“Tout kritik se yon pati nan pwosesis la. Mwen bezwen tande lè m ap fè byen epi pran an konsiderasyon tou sa ki negatif yo pou mwen ka wè si se yon bagay mwen ka fè pi byen. Odyans mwen vize a se jèn yo men sitou jèn fi. Li enpòtan pou bay reprezantasyon sa a. Mwen kapab ! Rezon ki fè yon ti fi vin tounen yon larenn ki gen siksè nan tan kap vini yo”.

Pou Angélique, sèl wòl li nan amelyorasyon sektè mòd an Ayiti, se montre chak tifi yo fèt bèl, tout lòt bagay se yon ilizyon nan estanda bote a. Sa ki fè diferans ant li menm ak lòt miss yo nan menm endistri a, se pèsonalite l, idantite l, li se yon natif natal, “Mwen p ap janm fo oswa chanje moun mwen ye a”.

Ki kote li jwenn èd oswa esponnsò pou karyè li ?

“Francois Crowns, Reflexions ak Envite sèlman Brunch te ede m kòmanse vwayaj mwen an. Cheve, Dizayè/Estilis ofisyèl “Miss International Haiti” a ki se Belanne ak Belle Beauté Salon. Anplis de sa, Lyonie ki se enfimyè praktisyonè familyal ki sètifye nan Konsèy Administrasyon an, ak LoveLee 4 Life ki se founisè ofisyèl dèmatoloji ak byennèt. Mwen toujou ap chèche “sponsor” epi mande si yon moun enterese, tanpri kontakte m epi vizite sit entènèt mwen ki se angeliquefrancois.com pou fè yon don”.

Kèk pwojè “Miss International Haiti 2022” a

“Pwojè ofisyèl mwen an kounye a se kolaborasyon ak òganizasyon san bi likratif mwen an, “The Reach One to be Won Foundation, Inc. Lead to Succeed Scholarship”. Y ap distribye chak donasyon pou vwayaj mwen an nan Miss International pou finanse Bousdetid Lead to Succeed. Semèn avan mwen al nan konkou a, mwen pral rankontre ak elèv epi bay yo lajan pou aprantisaj yo nan yon enstitisyon. Menm jan ak deviz fondasyon an : “Lè youn genyen, nou tout genyen !” Mwen konnen yon fwa mwen kite pou Tokyo, nan peyi Japon, nan sezon otòn la, mwen te deja genyen, e li enpòtan pou lòt moun santi yo konsa tou”.

Angélique François

Konsèy Miss la te ka bay jèn fanm k ap li atik sa a : “Si ou vle swiv mwen, m ap di w pou w pa jis tankou m. Ou dwe pi bon pase m. Mwen trase wout la pou ou, ale pi lwen pase m. Premyèman, ou dwe konnen ki moun ou ye, dezyèmman, swiv pasyon w olye de rèv ou, paske dife ki nan pasyon w la ap toujou limen men yon fwa ou reveye nan rèv ou li difisil pou jwenn li ankò. PA JANM DEBRANCHE paske poukisa ou ta abandone lè demen ta ka jou pou w genyen ?!”

Miss International se youn nan pi gwo konkou nan mond lan aprè Miss Universe. Gen anpil bagay ki antre nan vwayaj Angélique FRANÇOIS kòm Miss International Haiti 2022. Objektif li se eklere tout moun paske yo merite tout chans ak opòtinite nan mond lan, yo ta dwe pouswiv epi reyalize pwòp rèv yo ak pasyon. Li fè efò pou chanje estigma fanm yo epi anseye tout moun pou yo pa janm doute sou valè yo oswa pouvwa yo. Selon sa Miss la di, li poko finn rakonte vwayaj li, pakou li, paske li fenk kòmanse e pi gwo defi li se reyisit li. Nou envite w swiv li nan vwayaj sa sou paj sa yo : Paj Instagram li a ki se @_angiefrancois ak Miss International Haiti 2022.

Belide Magazine vle rive lakay ou, nan biwo w, kèlke swa kote w ye… N ap envite w ranpli fòm sa ; sa ap ede nou pi byen nan desizyon sila e gide nou, klike sou lyen sa : https://form.jotform.com/222097598158065

Retrouvez les activités culturelles prévues pour l’été 2022 en Haïti sur notre site en cliquant sur l’image ou sur ce lien : https://belidemag.net/?p=9074
Retrouvez les activités culturelles prévues pour l’été 2022 en Haïti sur notre site en cliquant sur l’image ou sur ce lien : https://belidemag.net/?p=9074

Comment here